Meer gemeenten voeren woonplicht in

Wie een huis koopt, moet er ook zelf in gaan wonen, vinden steeds meer gemeenten. Ongeveer twintig gemeenten hebben het afgelopen jaar een zelfwoonplicht ingevoerd, blijkt uit onderzoek van het FD.

Het idee is dat starters en minder vermogende mensen hiermee weer kans maken op de huizenmarkt en niet hoeven te concurreren met beleggers. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken bekijkt bovendien of de zelfwoonplicht kan worden uitgebreid naar bestaande woningen. Nederland komt zo’n 330.000 woningen tekort, maar volgens hoogleraar Piet Eichholtz kan dit alleen worden opgelost door structureel meer huizen te bouwen.

Aankondigingen over uw buurt

Voor elke burger is de buurt belangrijk.

Gemeenten, provincies en waterschappen nemen besluiten en vaardigen algemeen verbindende voorschriften uit, die betrekking hebben op uw leefomgeving.

Je hoeft natuurlijk niet te wachten op een krantje waar het in staat met het risico dat je wat mist.

Kijk op www.overheid.nl voor berichten over je buurt.

Je vindt hier berichten over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en bouwplannen. Verder vindt u de bekendmakingen van nieuwe regelgeving. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen en provincies van de afgelopen twee maanden. Je kunt hier ook een e-mailattendering instellen.

 

Aztekenstraat 2

Aztekenstraat 2 te Purmerend is inmiddels verkocht per 1 mei 2019 (volgens Funda).
De nieuwe bewoners zijn al een poosje aanwezig in het pand en zijn druk bezig met hun eigen interne verbouwing.

De panden Basisveenstraat 11 en Sydneystraat 5 te Purmerend zijn niet meer via de websites van Funda en Makelaar Overbeek op te roepen. In beide panden is dan ook geen beweging waar te nemen van mogelijke (nieuwe) bewoners!
Het bord “Te Koop” staat nog wel te pronken op het pand Sydneystraat 5. Navraag bij Makelaar Overbeek levert op dat deze niet meer in de verkoop is?

Wij gaan er nog wel steeds van uit dat DS-Group zich aan zijn woord houdt en de panden “wederom” in de reguliere verkoop zullen brengen.

Panden toch in de Verkoop

Wij kunnen  melden dat op 18 april 2019 de panden aan de Aztekenstraat 2 en de Basisveenstraat 11 uiteindelijk toch in de particuliere verkoop zijn gekomen.

Aztekenstraat 2 – 18 april 2018
Basisveenstraat 11 – 18 april 2019

Wij hebben tevens vernomen dat er een aantal bezichtigingen zijn geweest.

Panden nog niet in de verkoop!

Op of rond 21 februari 2019 hebben de bewoners in de directe omgeving van de Aztekenstraat 2, Basisveenstraat 11 en Sydneystraat 5 een brief van DS Group mogen ontvangen over het weer verkoopbaar maken van deze panden. De brieven zijn ongeveer van gelijke strekking.
Wat nu opvalt is dat de panden Aztekenstraat 2 en Basisveenstraat 11 na ruim 6 weken (4 april 2019 = 6 weken) conform de toezegging van DS Group nog steeds niet in de reguliere verkoop staan.
Het pand aan de Sydneystraat 5 staat wel sinds 21 februari 2019 te koop via Van Overbeek Makelaars.

De grote vraag is nu waarom de andere twee panden nog niet in de verkoop staan!

De brief van DS Group gericht aan de bewoners rond de Aztekenstraat 2 is als voorbeeld hieronder getoond.

 

Panden weer in de verkoop!

Half februari 2019 hebben omwonenden in de directe omgeving van de drie panden een brief mogen ontvangen van de investeringsmaatschappij DS Group. Hierin schrijven zij dat zij afzien van de verbouw van de panden tot studio’s.

DS Group heeft besloten om de panden daarom weer in de reguliere verkoop te doen nadat zij verkoop bevorderende voorzieningen hebben aangebracht. Dit zijn overigens geen grote verbouwingen.
Wij zijn heel erg blij met dit nieuws en wensen en hopen dat wij op korte termijn nieuwe buren kunnen begroeten.

Namens Bewonersbelang Purmerend willen wij graag iedereen die ons gesteund heeft, middels het ondertekenen van de petitie en/of het indienen van een zienswijze, hartelijk danken. Dank zij uw hulp hebben wij in een hele korte periode een geweldig resultaat kunnen behalen.

Ook zijn wij wethouder Thijs Kroese en medewerkers van de gemeente Purmerend een woord van dank verschuldigd voor wat betreft de goede samenwerking. Gezamenlijk hebben wij Purmerend kunnen behoeden voor Amsterdamse praktijken.

Huidige plannen van de baan

BewonersBelang Purmerend is op 23 januari 2019 uitgenodigd op het stadhuis voor een vervolggesprek met wethouder Wonen Thijs Kroese. In dat gesprek is ons verteld dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het aanpassen van de huisvestingsverordening, zodat het splitsen van woningen (bestaande bouw) in kleinere studio’s aan banden wordt gelegd in Purmerend.

Initiatiefnemers moeten nu naast een omgevingsvergunning ook een vergunning ‘woningvorming’ aanvragen, waarbij woningen minimaal 40 m2 moeten zijn. Naast deze vergunningen worden aanvragen ook nog getoetst op de leefbaarheid.

Wat betekent dit voor ons

Dit betekent voor BewonersBelang Purmerend dat de ingediende aanvragen voor de verbouwing tot 5, 7 & 9 studio’s in zijn huidige vorm niet voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving en dus ook niet uitgevoerd kunnen worden.

BewonersBelang Purmerend ervaart dit als zeer positief en is blij dat de Gemeente nu handvatten heeft om dit soort initiatieven in de hele stad te kunnen reguleren. Door die eisen nu te stellen kunnen meer woningen en een leefbare stad worden verenigd.

Nieuwe regels

De nieuwe regels gelden alleen voor bestaande bouw, want er is behoefte aan kleine woningen en die kunnen worden gerealiseerd in nieuwbouwprojecten in buurten waar dat past. Ook voor kamergewijze verhuur (omzetting) heb je een vergunning nodig en ook deze vergunning wordt getoetst op de leefbaarheid.

Dank

Tot slot willen wij iedereen bedanken die tot nu toe de petitie heeft ondertekend. U kunt en mag nog steeds ondertekenen!

 

Uitgebreid interview met wethouder Kroese leest u via
www.purmerend.nl/interviewwoningsplitsing

Lees hier de nieuwe regels.

Petitie aangeboden

Woensdag 16 januari 2019 om 17: 00 op het gemeentehuis van Purmerend aangeboden aan Wethouder Wonen Thijs Kroese (PvdA) de petitie “Geen Huisjesmelkers in Purmerend” van BewonersBelang Purmerend met maar liefst 974+4 handtekeningen.
De handtekeningen zijn in amper 2 weken verzameld via een deur tot deur actie op de locaties Sydneystraat, Basisveenstraat en Aztekenstraat en via deze website waar je (nog steeds) online je handtekening kan indienen.
De Pers was bij de overhandiging aanwezig en heeft tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om vragen te stellen.

De petitie kan overigens nog gewoon online getekend worden.

Geen Huisjesmelkers in Purmerend

Zeker 300 Purmerendse burgers slaan alarm over het opkopen van drie panden in anderhalve maand tijd in de wijken De Gors en Weidevenne.
Investeringsmaatschappij DS Holding wil de eengezinswoningen verbouwen tot appartementencomplexen met 5, 7 of zelfs 9 studio’s.
Omwonenden zijn geschokt dat dit zomaar kan en ernstig bezorgd over de woonoverlast die dat met zich meebrengt. Het gaat om de adressen:

Onder de naam Bewonersbelang Purmerend overhandigen zij daarom binnenkort een petitie aan wethouder Wonen Thijs Kroese (PvdA),
met de dringende oproep aan de gemeente om de verlening van de aangevraagde bouwvergunningen een halt toe te roepen.

De Purmerenders zijn zich er zeer van doordrongen dat als dit doorgaat, het de deur openzet voor meer grote investeringsmaatschappijen die naar hartenlust overal in Purmerend woningen op kunnen kopen en die kunnen verbouwen voor tijdelijke verhuur.

We hebben gezien wat de rampzalige gevolgen daarvan zijn in Amsterdam. Malafide huisjesmelkers, torenhoge huurprijzen voor krappe kamers, verloedering en overlast voor omwonenden.
Bewonersbelang zet alles op alles om te voorkomen dat deze wildwest-taferelen ook in Purmerend werkelijkheid worden.

Verkamering van eengezinswoningen is lucratief voor investeerders, maar buren zijn met negen extra auto’s, geluidsoverlast, brandgevaar en draaideurverhuur de dupe.

Laat de wijken blijven waar zij voor gemaakt zijn: rustige en veilige plekken om te wonen en onze kinderen te laten opgroeien.

Namens BewonersBelang Purmerend,
Frank Verbeek, Erhan Serin, Fred Lieder en Jan Dierselhuis