Huidige plannen van de baan

BewonersBelang Purmerend is op 23 januari 2019 uitgenodigd op het stadhuis voor een vervolggesprek met wethouder Wonen Thijs Kroese. In dat gesprek is ons verteld dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het aanpassen van de huisvestingsverordening, zodat het splitsen van woningen (bestaande bouw) in kleinere studio’s aan banden wordt gelegd in Purmerend.

Initiatiefnemers moeten nu naast een omgevingsvergunning ook een vergunning ‘woningvorming’ aanvragen, waarbij woningen minimaal 40 m2 moeten zijn. Naast deze vergunningen worden aanvragen ook nog getoetst op de leefbaarheid.

Wat betekent dit voor ons

Dit betekent voor BewonersBelang Purmerend dat de ingediende aanvragen voor de verbouwing tot 5, 7 & 9 studio’s in zijn huidige vorm niet voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving en dus ook niet uitgevoerd kunnen worden.

BewonersBelang Purmerend ervaart dit als zeer positief en is blij dat de Gemeente nu handvatten heeft om dit soort initiatieven in de hele stad te kunnen reguleren. Door die eisen nu te stellen kunnen meer woningen en een leefbare stad worden verenigd.

Nieuwe regels

De nieuwe regels gelden alleen voor bestaande bouw, want er is behoefte aan kleine woningen en die kunnen worden gerealiseerd in nieuwbouwprojecten in buurten waar dat past. Ook voor kamergewijze verhuur (omzetting) heb je een vergunning nodig en ook deze vergunning wordt getoetst op de leefbaarheid.

Dank

Tot slot willen wij iedereen bedanken die tot nu toe de petitie heeft ondertekend. U kunt en mag nog steeds ondertekenen!

 

Uitgebreid interview met wethouder Kroese leest u via
www.purmerend.nl/interviewwoningsplitsing

Lees hier de nieuwe regels.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *